Spelen in Nieuw-West

20
July
3
September
2023
,
Fotograaf: Karijn Kakebeeke, 2023

Amsterdam Nieuw-West is bij uitstek een plek om te spelen. Brede straten, groene parken en veel ruimte om te bewegen. De tentoonstelling Spelen in Nieuw-West toont hoe spel een grote kracht was en nog steeds is in het vormen van de identiteit van ons stadsdeel. De tentoonstelling toont de persoonlijke verhalen van buurtbewoners rondom het thema spelen, zowel uit het verleden, het heden als de toekomst. Van verhalen over spelen op de speelplaatsen van stedenbouwkundige Jakoba Mulder en architect Aldo van Eyck, herinneringen over de driewieler uit de jaren 50 en 60, computerspellen uit de jaren 90, tot aan de Hiddenbody beweging aan de Sloterplas. Elk persoonlijke verhaal, foto of speelobject toont de gedeelde erfenis van de wijk. Al deze elementen lopen in elkaar over en vormen zo één groot verhalen-mozaïek over Spelen in Nieuw-West.

Het is niet voor niets dat spelen zo’n interessant thema is in relatie tot Nieuw-West. In de opzet van de nieuwe wijken en stadsdelen van de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam die na de Tweede Wereldoorlog verrezen, waren aandacht en ruimte voor het (spelende) kind belangrijke pijlers. Met als gevolg dat een deel van de openbare ruimte werd ingevuld met plekken waar kinderen vrij konden spelen. Zo zorgt het stedenbouwkundig idee van de hovenverkaveling bijvoorbeeld nog steeds voor veilige plekken voor kinderen om te spelen. Nieuw-West is rijk aan groen, ruimte, water, unieke speelplaatsen en voetbalveldjes, zoals het A. Nouri Plein. Ook de Sloterplas, het blauwe centrum van Nieuw-West, is een belangrijke plek voor de spelende buurtbewoner. Samen nodigen deze plekken al decennialang uit tot spel, ontspanning en ontmoeting. 

De tentoonstelling Spelen in Nieuw-West is tot stand gekomen met verhalen van buurtbewoners, verzameld tijdens spreekuren, workshops, spelletjesavonden en verkenningen in de buurt. Ontdek de verhalen op de Verhalen uit Nieuw-West pagina.

20 Jul
3 Sep
2023
Ondersteund door
No items found.
Partners
No items found.
In deze tentoonstelling
In deze tentoonstelling
In deze tentoonstelling
Hidden Body bewegingsschool
Zwemmen in de Sloterplas
Voetballen op het A. Nouriplein
Een buurt in aanbouw
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.
In deze tentoonstelling
In deze tentoonstelling
In deze tentoonstelling
Naar de overkant
In de speeltuin
Spelen op straat
Schaatsen op het pleintje