ANBI-status

Het Van Eesteren Museum is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze ANBI-status bij de belastingdienst houdt in dat schenkingen en erfstelling aan het museum vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting en dat het fiscaal zelfs voordelig is om aan het Van Eesteren Museum te geven of schenken. De Geefwet staat een particulier toe 25% extra af te trekken van de belasting, voor bedrijven is de aftrek zelfs 50%. Zo stimuleert Het Rijk de ondersteuning van cultuur door particulieren en bedrijven. Informatie over schenken is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Statutaire naam
Stichting Van Eesterenmuseum

Postadres
Freek Oxstraat 27-hs
1063 ZV, Amsterdam

Het RSIN fiscaal nummer
822250251

Ook genoemd
Van Eesteren Museum

Bezoekadres
Noordzijde 31
1064 GV  Amsterdam

Bankrekeningnummer
NL50RABO0118287842

Bestuur
Gus Tielens
Algemeen lid
Michiel Rohlof
Algemeen lid
Virgill Olvira
Algemeen lid
Nadia Abdelkaui
Algemeen lid
Robert Koshiek
Penningmeester
Birgitte de Maar
Voorzitter

Financiering, sponsors en donaties
Het Van Eesteren Museum is voor de financiering voor een groot deel afhankelijk van subsidies en donaties. Het wordt ondersteund door partners en sponsoren.

Wilt u ons ook steunen? Bekijk de mogelijkheden hier. Het kan door zowel particulieren als instellingen en bedrijven. Heeft u vragen over sponsoring van het museum of wilt u daarover meer informatie? Neem dan contact op met Jorn Konijn via jorn@vaneesterenmuseum.nl.

Museumregister
Het Van Eesteren Museum is opgenomen in het Museumregister Nederland en is een erkend museum.

Jaarverslagen
In het Van Eesteren Museum Jaarverslag vindt u een verslag van de verrichtte activiteiten in dat jaar, de financiële ontwikkelingen en een financieel overzicht met de balans en de staat van baten en lasten.