Steun het museum

Wil je ons ook financieel steunen? Graag! Dat stellen wij zeer op prijs. Zowel particulieren als instellingen en bedrijven kunnen bijdragen. Voor het Van Eesteren Museum zijn bijdragen van bedrijven, particulieren, fondsen, en schenkingen essentieel voor het voortbestaan. Met deze steun kan het museum voortbestaan, tentoonstellingen programmeren, speciale wandel- en fietstochten organiseren, lezingen houden en educatie-activiteiten ondernemen.
Elke gift, groot of klein, is daarom welkom!

Fiscaal aantrekkelijk
Het Van Eesteren Museum is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is.Bij een periodieke schenking, krijgt u een deel van uw gift terug van de belastingdienst. Lees hier meer over de ANBI. 

Dit is Premsela: een relatie met boeken, foto: Karijn Kakebeeke

Partnerships
& sponsoring

Donateurs en sponsoren krijgen voor hun bijdrage zichtbaarheid en naamsvermelding op de website, toegang tot ons netwerk tijdens de jaarlijkse sponsormiddag, en gratis toegang tot ons museum.  Ook kan het museum een speciale wandeling of fietstocht op maat aanbieden.Daarnaast bieden we op maat gemaakte arrangementen aan en stellen we ruimtes in het museum ter beschikking. Sponsoren zijn ook welkom bij de openingen van tentoonstellingen.